Interactie, identiteit, innovatie en duurzaamheid zijn kernwoorden die ten grondslag liggen aan de visie van Vorselaars Architecture.

Over ons

Voor ons zit de kracht van architectuur in de mate waarin zij antwoord kan geven op de werkelijke behoefte van eindgebruikers, opdrachtgevers en hun omgeving. Door als architect tijdens het ontwerpproces kennisdeling en wederzijdse inspiratie te bevorderen kan architectuur worden verrijkt en ontstaan gebouwen waarin mensen zich in alle opzichten goed voelen.

Het ontwerp overstijgt de verschillende schalen en disciplines en verbeeldt bij uitstek de relatie van de mens met zijn omgeving. De ontstane ruimtes zullen weer ervaren (beleefd) worden. Dit in tegenstelling tot de huidige (vluchtige) architectuur waar ruimtes eerder geregistreerd dan beleefd worden.

Lees meer

Onze diensten

De missie is om uw droom te verwezenlijken. De architect zal met zijn vakkundigheid en inlevingsvermogen uw partner hierin zijn. Die houding is een voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking die moet leiden tot het realiseren van uw droom.

Voor een groot scala aan diensten kunt u terecht bij Vorselaars Architecture. Los van de meest gangbare diensten gaat Vorselaars Architecture verder in zowel de ontwerpopgave als service. De opgave stopt niet bij het fysieke bouwwerk of object maar gaat door tot de laatste details, denk hierbij aan unieke keukenontwerpen, walk in closets en kastontwerpen.

Lees meer